Franziska Bolten

Built: 2008 (Nantong Yahua Shipbuilding, Japan)
Flag: Liberia
Class: NKK
Type: single-deck bulk carrier
Dwat: 29,231 tdw on 10.02 m ssw
Grain/Bale: 1,412,175 cbft / 1,387,743 cbft
Tpc: 41.7 mt
L.o.a.: 169.99 m
Beam: 27.0 m
Gear: 4 cranes x 30 mt
Speed/Consumption: abt 13.75 kn on abt 23.5 mts IFO 380 cst
Current status: employed